ROK ZAŁOŻENIA 1967

Skład

Zarządu Głównego

BUSINESS / SUPPLY

Prezes
Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w liczbie 12 -15
Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
Sekretarz Generalny
Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji

Kadencja 2019-2021

Zbigniew Cierpiał

Witold Ociepa
Wojciech Majchrzak

Michał Król
Elżbieta Kowalczyk

Edyta Szczepanik

Robert Madeła

Delegacja

Komisja Rewizyjna

Dominika Kusińska
Bartosz Szyller
Michał Kostrzyca
Marcin Folwaczny

Sąd Koleżeński

Janusz Kielichowski
Paweł Gruszczyński
Tomasz Herczyk

Zarząd Koła przy PWIK

Tomasz Herczyk
Wojciech Majchrzak

Dominika Kusińska

Paweł Grabowski

Robert Biel
Beata Franczyk
Anna Gworys
Agata Leśko
Bartosz Szyller
Marta Ujma-Hetmańczyk

Zarząd Koła
przy Kole Terenowym

Violetta Janus-Nowatarska

Irena Niedziela

Zarząd Koła
ABT / NBM / DF

Teresa Syc-Wójcik

Marcin Wójcik

Zarząd Koła
przy
Politechnice Częstochowskiej

Komisja Egzaminacyjna
przy PZITS O/Częstochowa

Przy Częstochowskim Oddziale PZITS funkcjonuje Komisja Egzaminacyjna mająca na celu sprawdzanie kwalifikacji i wydawanie uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń energetycznych. Ma ona uprawnienia wydane przez URE do wydawania uprawnień w zakresie:

Grupy 1 dla elektroenergetyków D+E,
Grupy 2 dla energetyków cieplnych D+E
Grupy 3 dla energetyków gazowych D+E 

w pełnym zakresie prac oraz rodzajem sieci , instalacji i urządzeń dla GR 1, GR2 i GR3

Wnioski egzaminacyjne

Przyjmuje biuro O/PZITS
tel. 605 695 655
w poniedziałki
od godz. 11.00 do 16.00

w środy
od godz. 11.00 do 13.00

Egzaminy kwalifikacyjne

W budynku NOT
ul. Kopernika 16/18 sala nr 23
w poniedziałki
od godz. 14.00 do 16.00 

Zapraszamy do odnawiania i poszerzania uprawnień.

Dopasuj termin swojego egzaminu

Poza tym terminem można uzgadniać inny termin egzaminów np. w zakładzie pracy
pod nr tel. 506 138 286

Adres

ul. Kopernika 16/18
42-217 Częstochowa

Kontakt

Email: notzutczwa@op.pl
Telefon: +48 (34) 324 52 40

Made with Mobirise ‌

Free Offline Web Maker